เปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย เริ่ม 1 เมษายน 2565

ข่าวดีล่าสุด ! จะมีการเปิดด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย สำหรับการเดินทางทางบก อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งจะมีด่านที่เปิดจำนวน 2 ด่าน คือ
1. ด่านสะเดา จ.สงขลา – บูกิตกายูฮิตัม
2. ด่านวังประจัน จ.สตูล – วังเกอเลียน

ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งนิยมเรียกว่า ด่านนอก เป็นด่านพรมแดนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่นักเดินทางทั้งชาวไทยและมาเลเซีย นิยมใช้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศมากที่สุด

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพไปมาเลเซีย โดยทางบก

ท่านต้องเดินทางไปที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศมาเลเซีย เพราะที่ อ.หาดใหญ่ มีรถทัวร์และรถตู้บริษัทต่าง ๆ ให้บริการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ ออนไลน์


ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยรถยนต์ สามารถศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ภายใต้การควบคุมโรคโควิด 19 และเดินทางเข้ามาเลเซียได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป