สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-เชียงราย

เวียดเจ็ดแอร์ หาดใหญ่-เชียงราย

ข่าวดีวันนี้ !!! สำหรับนักเดินทาง  เมื่อสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ ( Thai Vietjet Air ) ได้เปิดเส้นทางบินใหม่  บินตรงเส้นทาง หาดใหญ่ (สนามบินหาดใหญ่ – HDY) – เชียงราย ( สนามบินแม่ฟ้าหลวง – CEI ) เพื่อรองรับนักเดินทางระหว่างสองจังหวัด  เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคใต้เข้าด้วยกัน   เนื่องจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสงขลา  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามจำนวนมาก

เวียดเจ็ดแอร์  หาดใหญ่-เชียงราย

เส้นทางบิน หาดใหญ่ – เชียงราย เริ่มให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยจะเริ่มให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน สัปดาห์ละ 4  วัน คือ  จันทร์  พุธ  ศุกร์  อาทิตย์  จะใช้เวลาบินประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที

ตารางบินไทยเวียดเจ็ดแอร์ หาดใหญ่ – เชียงราย ( ข้อมูล 4/11/2563)

  • หาดใหญ่ – เชียงราย  ให้บริการโดยเที่ยวบิน VZ408  :  ออกจากหาดใหญ่ เวลาบิน 8.05 น.  – ไปถึงเชียงราย เวลา 11.05 น.
  • เชียงราย – หาดใหญ่  ให้บริการโดยเที่ยวบิน VZ409  :  ออกจากเชียงราย เวลาบิน 11.35น.  – ไปถึงหาดใหญ่ เวลา 13.50 น.

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิการยน 2563  เป็นต้นไป


รู้จักสายการบินไทยเวียดเจ็ดแอร์ – เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ สัญชาติเวียดนาม  เข้ามาให้บริการเที่ยวบินในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในหลาย ๆ เส้นทาง  โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิ ( BKK ) เป็นสนามบินหลัก  ในการให้บริการบินจากกรุงเทพสู่สนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ – อ่านเพิ่มเติม

การเปิดบินตรงเส้นทาง หาดใหญ่-เชียงราย ของสายการบินไทยเวียดเจ็ดแอร์   จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางทั้ง  2 จังหวัด และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างสองจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง 


วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินไทยเวียตเจ็ทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้แล้ว สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วเครื่องบิน เชียงราย – หาดใหญ่

อ่าน : วิธีจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์