เวียดเจ็ทแอร์ เปิดบินแล้วในไทย

เวียดเจ็ทแอร์

สายการบินน้องใหม่ล่าสุด ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย คือ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินจากประเทศเวียดนาม ได้ขยายเส้นทางและเปิดเส้นทางใหม่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันให้บริการในเส้นทาง เช่น กรุงเทพ – ภูเก็ต ภูเก็ต-เชียงราย ภูเก็ต-เชียงใหม่ และกรุงเทพ – เวียดนาม เป็นต้น

เวียดเจ็ทแอร์ให้บริการที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ซึ่งปัจจุบันสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะมีเส้นทางที่น่าสนใจ บินสู่เมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเที่ยวบินสู่เมืองต่าง ๆ ในเวียดนาม เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ – โฮจิมิน สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮานอย เป็นต้น

เบอร์ติดต่อ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

โทรติดต่อได้ที่ 02-0891909
http://www.vietjetair.com

เวียดเจ็ทแอร์