โลตัสพิบูลทัวร์

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ คือ โลตัสพิบูลทัวร์  ซึ่งเป็นบริษัทเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้จากระบบของเรา

โลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ ให้บริการในเส้นทาง เช่น กรุงเทพ – นครพนม , กรุงเทพ – อุบลราชธานี,กรุงเทพ-ช่องเม็ก  เป็นต้น

เส้นทางที่บริษัทโลตัสพิบูลทัวร์ เปิดให้บริการ

โลตัสพิบูลทัวร์ 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
930 กรุงเทพฯ-นครพนม
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
7A กรุงเทพฯ-บุณฑริก
947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
930 นครพนม-กรุงเทพฯ
33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารโลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร. 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262

ดังนั้น  ท่านใดที่เดินทางกับรถบริษัทโลตัสพิบูลทัวร์  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ตลอด  24  ชั่วโมง