ไทยไลออนแอร์ นำเครื่องขึ้นที่สนามบินเชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้ได้นำภาพความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ในมุมสูง  ซึ่งมองลงมาจากหน้าต่างเครื่องบินไทยไลออนแอร์ ขณะกำลังนำเครื่องขึ้นบินที่สนามบินเชียงใหม่

การได้นั่งริมหน้าต่าง ในขณะโดยสารเครื่องบิน ถือเป็นสิ่งที่ต้องการของนักเดินทาง เพราะท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของท้องฟ้า  ตลอดการเดินทาง

ปัจจุบันการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินในแต่ละสายการบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  หากท่านใดต้องการชมความสวยงามของทิวทัศน์ ก็สามารถเลือกซื้อที่นั่งที่ต้องการได้