รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

สวัสดีนักเดินทางทุกท่าน วันนี้ tickethai.com จะพาท่านไปรู้จัก ” รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง “ ซึ่งได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง แบ่งเส้นทางให้บริการ 2 ช่วง คือ

  1. สถานีกลางบางซื่อ – รังสิต : รถให้บริการที่ชั้นชานชลา ที่ 3 และ 4
  2. สถานีกลางบางซื่อ – ตลิ่งชั่น : รถให้บริการที่ชั้นชานชลา ที่ 9 และ 10

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น.

อัตราค่าโดยสาร ราคาเริ่มต้น 12 บาท ราคาสูงสุดไม่เกิน 42 บาท


แผนที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

ที่มาภาพ – การรถไฟแห่งประเทศไทย

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

ที่มาภาพ – การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดังนั้น เมื่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ท่านที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และนักเดินทางทั่วไป คงจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟทางไกล โดยมีสถานีกลางบางซื่อ เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางโดยรถไฟในประเทศไทย

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีกลางบางซื่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

จองตั๋วรถไฟออนไลน์