ป้ายกำกับ: สายใต้ใหม่

สายใต้ใหม่

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี)  หรือ เรียกว่าสายใต้ใหม่  ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีความสำคัญ คือ เป็นจุดรวมรถสำหรับเดินทางไปยังจังห […]

อ่านต่อ