ป้ายกำกับ: แผนที่หมอชิตใหม่

Posted in ข้อมูลการเดินทาง

สถานีขนส่งหมอชิต

สถานีขนส่งหมอชิต   เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้งาน  เพราะสถานีขนส่งหมอชิตเป็นศูนย์กลางการเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางตอนบน  ภาคเหนือ และภาคอีสาน  และยังเป็…

อ่านต่อ