วิธีนั่งรถไฟลาว เวียงจันทน์ ไป คุนหมิง

รถไฟลาวจีน

การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศลาว ได้รับความนิยมจากชาวลาวและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

เปิดให้บริการแล้ว ! รถไฟลาว-จีน เส้นทาง เวียงจันทน์ – คุนหมิง เชื่อมต่อการเดินทางจากประเทศลาวไปประเทศจีน มีเที่ยวรถไฟให้บริการทุกวัน ให้บริการด้วยรถไฟ EMU ขบวน D888

รายละเอียดขบวนรถไฟ เวียงจันทน์ – คุนหมิง

  • รถไฟจะหยุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร เพียง 8 สถานีเท่านั้น คือ
    – ประเทศลาว ได้แก่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์ , สถานีรถไฟหลวงพระบาง, สถานีรถไฟวังเวียง, สถานีรถไฟบ่อเต็น
    – ประเทศจีน ได้แก่ สถานีบ่อหาน สถานีรถไฟสิบสองปันนา สถานีรถไฟผูเอ่อร์ สถานีรถไฟนครคุนหมิงใต้
  • เวียงจันทน์ ไป คุนหมิง ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง 30 นาที รวมขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  • เวียงจันทน์ ไป คุนหมิง มีระยะทางประมาณ 417 กิโลเมตร

รูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟลาว – จีน จาก เวียงจันทน์ ไป คุนหมิง

ผู้โดยสารที่นั่ง รถไฟลาว-จีน ( EMU ) จากสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อเดินทางไปถึงสถานีรถไฟบ่อเต็น ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายในพื้นที่ประเทศลาว จะต้องลงจากรถไฟเพื่อดำเนินขั้นตอนออกประเทศลาวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็นฝั่งลาว จากนั้นขึ้นรถบัสบริเวณหน้าด่าน ไปยังด่านบ่อหานของประเทศจีน และดำเนินเอกสารเข้าประเทศจีน โดยใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง และ Visa เข้าประเทศจีน จากนั้นไปขึ้นรถไฟของจีน คือ รถไฟฟูซิ่ง เส้นทาง บ่อหาน – คุนหมิง เพื่อเดินทางสู่นครคุนหมิง ประเทศจีน

หมายเหตุ – Visa เข้าประเทศจีน ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปเที่ยวประเทศจีน สามารถติดต่อทำได้ที่ สถานทูตจีน ในกรุงเทพ

รถไฟลาวจีน
รถไฟขบวน EMU ในประเทศลาว

ตารางรถไฟ เวียงจันทน์ – คุนหมิง

เลขขบวนรถเวลาออก ( เวียงจันทน์,ลาว )เวลาถึง ( คุนหมิง,จีน )
D88808:0820:38
ีupdate . 10/7/2023

– สามารถตรวจสอบเวลาเดินรถล่าสุด ! ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง เวียงจันทน์ – คุนหมิง ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากประเทศลาว ด้วยรถไฟลาว-จีน เส้นทาง เวียงจันทน์ – คุนหมิง ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง