จองตั๋วเครื่องบิน » ตารางบินสนามบินอุดรธานี

ตารางบินสนามบินอุดรธานี

18 พฤษภาคม 2018
1350   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลายวันนี้จะมาแนะนำสนามบินที่มีความสำคัญ  คือ สนามบินอุดรธานี  เป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากอีกสนามบินหนึ่งของประเทศไทย  ในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินลงที่สนามบินแห่งนี้จำนวนมาก  เพราะอุดรธานีเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความเจริญแห่งหนึ่งของภาคอีสานตอนบน  และนักท่องเที่ยวนิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินอุดรธานี และนั่งรถจากอุดรธานีเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองเวียงจันทร์  ประเทศลาว

ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีเที่ยวบินที่บินตรงสู่สนามบินอุดรธานี เช่น หาดใหญ่ – อุดรธานี   กรุงเทพ – อุดรธานี  ซึ่งให้บริการโดยสายการบินไทยไลออนแอร์  นกแอร์  และแอร์เอเซีย  เป็นต้น

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังอุดรธานี ท่านสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบินได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ของเรา

ราคาตั๋วไปอุดรธานี

วันเดินทาง วันกลับ สายการบิน ค้นหาตั๋ว

20.06.2020

23.06.2020

ราคาเริ่มต้น

28.07.2020

29.07.2020

ราคาเริ่มต้น

03.08.2020

06.08.2020

ราคาเริ่มต้น

สนามบินอุดรธานี