จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2567

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2567

ใกล้เข้ามาแล้ว ! เทศกาลสำคัญในประเทศไทย คือ  “เทศกาลสงกรานต์ 2567“ ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการติดต่อกัน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567

เทศกาลสงกรานต์ 2567 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุก ๆ ปี เป็นวันหยุดยาวในประเทศไทย ประชาชนจะเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัด เช่น เดินทางกลับบ้าน เดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นท่านที่ได้หยุดยาวติดต่อกันในช่วง วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 ท่านเริ่มจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้แล้ว

จองตั๋วรถไฟ เดินทางสงกรานต์ 2567

ขบวนรถไฟ CNR เปิดจองล่วงหน้า 90 วัน

ปัจจุบันสามารถจองตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ CNR จำนวน 8 ขบวน ล่วงหน้าได้แล้ว เพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 สามารถเริ่มจองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีชุมทางหาดใหญ่
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 สถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

คำแนะนำในการจองตั๋วเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันจองวันเดินทาง
12 มกราคม 256711 เมษายน 2567
13 มกราคม 256712 เมษายน 2567
14 มกราคม 256713 เมษายน 2567
15 มกราคม 256714 เมษายน 2567
16 มกราคม 256715 เมษายน 2567
17 มกราคม 256716 เมษายน 2567
18 มกราคม 256717 เมษายน 2567

จองตั๋วรถไฟออนไลน์

สำหรับท่านที่เดินทางกับรถไฟขบวนอื่น ๆ สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ เพื่อกลับบ้านในต่างจังหวัด หรือ เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รีบวางแผนการเดินทางและเริ่มจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้