www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ววันนี้

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้  กับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   เป็นต้นไป

เกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ตามมติ ครมที่อนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ..-31 .. 63 จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มาจากการรวมโครงการ เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข เข้าด้วยกันที่จะเปิดให้ลงทะเบียน

โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียน ได้แก่ 

  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนโดยจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน 
  • สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ – ประะชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ระยะเวลาโครงการ – ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว  ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านโครงการดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่   www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น.  ของทุกวัน

สำหรับท่านที่ลงทะบียนเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าออนไลน์ ได้แก่ ตั๋วรถทัวร์  ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเรือเฟอร์รี่  และตั๋วรถไฟ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง