สายการบินกานต์แอร์

สายการบินกานต์แอร์ เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  วันนี้ ticketthai.com  จะมาแนะนำสายการบินในประเทศไทยให้รู้จัก  เป็นสายการบินของคนไทย   คือ  สายการบินกานต์แอร์   ( Kan Air )

สายการบินกานต์แอร์  มีศูนย์กลางการบินที่ สนามบินเชียงใหม่   โดยบริการเส้นทางบินจากเชียงใหม่ สู่สนามบินต่าง ๆ

สำหรับเส้นทางบินกานต์แอร์  ( ข้อมูล 4/01/2561) ได้แก่

  • เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่ – น่าน
  • เชียงใหม่ – ปาย
  • เชียงใหม่ – พิษณุโลก
  • เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
  • เชียงใหม่ – ขอนแก่น
  • เชียงใหม่ – หัวหิน
  • เชียงใหม่ – อู่ตะเภา
  • เชียงใหม่ – ดอนเมือง

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางกับสายการบินกานต์แอร์  ในเส้นทางต่าง ๆ สามารถเช็คเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบิน  และโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้จากเว็บสายการบิน  www.kanairlines.com