จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ไป ภูกระดึง

รถทัวร์กรุงเทพ ไป เลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ได้กำหนด ” วันเปิดภูกระดึง 2565 “ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวและค้างแรมภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256531 พฤษภาคม 2566

วิธีเดินทางไปเที่ยวภูกระดึง

นักท่องเที่ยวจากภาคต่าง ๆ เช่น ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ที่จะเดินทางไปเที่ยวภูกระดึง จะนิยมเดินทางมาที่กรุงเทพ เพื่อขึ้นรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เนื่องจากการนั่งรถทัวร์ไปอุทยานแห่งชาติ เป็นการเดินทางที่สะดวก มีรถทัวร์วิ่งผ่านหลายบริษัท

กรุงเทพ ขึ้นรถทัวร์ได้ที่ไหน

รถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ – เลย คือ แอร์เมืองเลย ซันบัส และ ภูกระดึงทัวร์ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( หมอชิต )

จ. เลย ลงรถทัวร์ได้ที่ไหน

จุดจอดผานกเค้า จ.เลย คือ จุดลงรถทัวร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งเมื่อท่านลงรถทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องต่อรถสองแถว จากจุดจอดผานกเค้า เข้าไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – เลย ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวภูกระดึงในปี 2565 รีบวางแผนการเดินทาง และสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง