จองตั๋วรถไฟกัมพูชา ออนไลน์

รถไฟกัมพูชา

บริการจองตั๋วรถไฟ “Royal Railway” ในประเทศกัมพูชาล่วงหน้า

Royal Railway คือ รถไฟที่ให้บริการในประเทศกัมพูชา มีเส้นทางครอบคลุมการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา ได้แก่ กรุงพนมเปญ และเมืองใหญ่ ๆ เช่น Takeo, Krong Kep, Kampot, Sihanoukville, Pursat, Battambang, Banteay Meanchey และ Poipet รวมระยะทางรถไฟทั้งหมด 612 กิโลเมตร

รถไฟกัมพูชา มีเส้นทางวิ่งให้บริการ 2 เส้นทางหลัก คือ สายเหนือ ( Northern Line ) และสายใต้ ( Southern Line ) โดยมีสถานีรถไฟพนมเปญ เป็นสถานีเริ่มต้นของทั้ง 2 เส้นทาง

รายละเอียดเส้นทางรถไฟ

สายเหนือ ( Northern Line ) เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักที่เชื่อมเมืองหลวงกับชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย รถไฟออกจากสถานีรถไฟพนมเปญไปยังสถานีปลายทาง คือ สถานีรถไฟปอยเปต รถไฟจะเดินทางผ่านเมืองต่าง ๆและจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ได้แก่ Pursat, Battambang และ Sisophon ใน Banteay Meanchey

สถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ
Phnom Penh
Pursat
Battambang
Sisophon
Poipet

สายใต้ ( Southern Line )

สายใต้เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักที่เชื่อมเมืองหลวงกับจังหวัดทางชายฝั่งด้านใต้ รถไฟออกจากสถานีรถไฟพนมเปญไปยังสถานีรถไฟปลายทาง คือ สถานีรถไฟสีหนุวิลล์ รถไฟจะเดินทางผ่านเมืองต่าง ๆ และจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ได้แก่ Takeo, Krong Kep และ Kampot

สถานีรถไฟในเส้นทางสายใต้
Phnom Penh
Takeo
Krong Kep
Kampot
Sihanoukville

รถไฟ Royal Railway มีประเภทที่นั่งที่ให้บริการ

 • Soft seat
 • Soft seat Premium

เส้นทางยอดนิยม

 • Phnom Penh to Sihanoukville
 • Phnom Penh To Kampot
 • Phnom Penh to Battambang 
 • Phnom Penh to Poipet

จองตั๋วรถไฟกัมพูชา ออนไลน์

วิธีรับตั๋วรถไฟ Royal Railway กัมพูชา

 • เมื่อจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองตั๋วในรูปแบบ PDF ทาง E-Mail
 • พิมพ์เอกสารยืนยันการจองตั๋วใส่กระดาษ A4 เก็บไว้ หรือบันทึกเก็บไว้ในมือถือ
 • วันเดินทาง นำเอกสารทีพิมพ์เก็บไว้หรือแสดงเอกสารด้วยมือถือ เพื่อรับตั๋วรถไฟฉบับจริง ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในสถานีรถไฟต้นทาง
 • นำตั๋วรถไฟฉบับจริง ไปขึ้นรถไฟได้ทันที
 • กรุณาเดินทางมาถึงสถานีรถไฟเพื่อรับตั๋วรถไฟฉบับจริง ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ภาพตั๋วรถไฟ Royal Railway กัมพูชา

photo : baolau.com

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปกัมพูชาและต้องการนั่งรถไฟ Royal Railway เพื่อเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง