รถไฟทางไกลให้บริการที่ “สถานีกลางบางซื่อ” เริ่ม 23 ธันวาคม 2564

รถไฟสถานีกลางบางซื่อ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน วันนี้มีข่าวอัปเดทการเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัด ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานีรถไฟต้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปใช้ที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อ โดยรถไฟทางไกลจะเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับสถานีรถไฟหัวลำโพง จะมีรถไฟระยะไกลให้บริการในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

ดังนั้น ท่านที่จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ท่านจะต้องเลือกสถานีรถไฟต้นทาง คือ สถานีกลางบางซื่อ แทน สถานีรถไฟหัวลำโพง จึงจะสามารถทำรายการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ได้

การจองตั๋วรถไฟ

สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

  • เลือกสถานีรถไฟต้นทาง คือ สถานีกลางบางซื่อ

จองตั๋วรถไฟออนไลน์
สถานีกลางบางซื่อ – สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง