รถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 2565

รถไฟหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดให้บริการแล้ว เริ่มมีเที่ยวรถให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟไทยกับรถไฟมาเลเซีย ปัจจุบันมีชาวไทยใช้บริการรถไฟเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก เพราะสามารถนั่งรถไฟจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปลงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย ) เพื่อขึ้นรถไฟ ETS มาเลเซีย เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ 2565

เที่ยวที่เวลาออก : ชุมทางหาดใหญ่เวลาถึง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์
107.3008.25
214.0014.55

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เที่ยวที่เวลาออก : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์เวลาถึง : ชุมทางหาดใหญ่
108.5509.50
215.4016.35

จองตั๋วรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้