จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2566

จองตั๋วรถไฟ สงกรานต์ 2566

ใกล้เข้ามาแล้ว ! เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566

วันสงกรานต์ 2566 ตรงกับวันที่เท่าไร

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

ประเทศไทยได้กำหนดให้วันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการ จึงทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และร้านค้า บริษัทต่าง ๆ บางส่วนก็จะหยุดทำงานชั่วคราวในช่วงเทสกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี เพื่อให้พนักงานได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ที่จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ

เทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก เช่น เดินทางกลับบ้าน หรือ เดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟระยะไกล จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี เป็นต้น ดังนั้นท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ควรรีบวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2566 ได้เมื่อไร

ปัจจุบันสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนการเดินทาง

สรุปวันจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ตามวันเดินทาง ได้ดังนี้

 • เดินทาง 10 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 11 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 11 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 12 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 12 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 13 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 13 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 14 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 14 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 15 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 15 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 16 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 16 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 17 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 17 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 18 มีนาคม 2566)

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ 2566 ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง