จองตั๋วรถไฟออนไลน์ สงกรานต์ 2565

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2565

วันสงกรานต์ในประเทศไทย  ( SONGKRAN FESTIVAL ) ถูกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของ ๆ ทุกปี และในช่วงวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้หยุดทำการเพื่อให้พนักงานได้ร่วมฉลองกับเทสกาลสงกรานต์ประจำปี

เทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีสถานที่จัดงานสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น พัทยา อุบลราชธานี เป็นต้น ชาวไทยจะใช้ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ เพื่อเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ

วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2565

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565

กิจกรรมที่นิยมทำในช่วงวันสงกรานต์

  • กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์
  • กิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการจัดงานวันสรงกรานต์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามประเพณีความเชื่อของท้องถิ่น
  • การเดินทางเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ รดน้ำขอพร
  • การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางด้วยรถไฟในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2565

ประชาชนจำนวนมาก เลือกเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ด้วยรถไฟ เพราะมีความปลอดภัย และราคาประหยัด

หมายเหตุ ปัจจุบันสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน

ตัวอย่าง – ต้องการเดินทางกลับบ้านวันที่ 12 เมษายน 2565 สามารถเริ่มจองตั๋วล่วงหน้าได้วันที่ 12 มีนาคม 2565

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ท่านสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง