จองตั๋วรถไฟ เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

รถไฟลาวจีน

สวัสดีทุกท่าน ที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยว เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เพราะเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่น เดินทางไปสัมผัสเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้

ปัจจุบันนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองหลวงพระบาง โดยการนั่งรถไฟลาว – จีน เนื่องจากเป็นการเดินทางที่รวดเร็ว สะดวก

เส้นทาง เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง มีรถไฟให้เลือกเดินทาง 2 ประเภท

รถไฟความเร็วสูง – ใช้เวลานั่งรถไฟ 1 ชั่วโมง 53 นาที
รถไฟธรรมดา – ใช้เวลานั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง 43 นาที

จองตั๋วรถไฟลาว-จีน : เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ออนไลน์

เช็คตารางรถไฟ และจองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถสั่งจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน และก่อนการเดินทาง 4 วัน

ขั้นตอนการจองตั๋ว และรับตั๋วรถไฟ

  • รถไฟลาว – จีน ต้องใช้ตั๋วรถไฟฉบับจริงเท่านั้น
  • เมื่อท่านจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับ E-Mail ยืนยันสั่งจองตั๋ว
  • ก่อนกำหนดการเดินทาง 3 วัน ตัวแทนของเราในประเทศลาวจะดำเนินการซื้อตั๋วรถไฟให้กับท่าน และท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อตั๋วสำเร็จ ทาง E-Mail พร้อมแจ้งรายละเอียดวิธีการรับตั๋วรถไฟในประเทศลาว
  • ให้ท่านบันทึกเอกสารยืนยันการซื้อตั๋ว เก็บไว้ในมือถือ หรือพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปรับตั๋วรถไฟกับตัวแทนในประเทศลาว
  • เมื่อท่านเดินทางไปถึงประเทศลาว สามารถรับตั๋วรถไฟได้ 2 วิธี
    1. เดินทางไปรับที่สำนักงานตัวแทนในประเทศลาว ซึ่งมีบริการในเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และ วังเวียง
    2. เรามีบริการจัดส่งตั๋วรถไฟให้กับท่านถึงโรงแรม ที่พัก ในเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และ วังเวียง
  • สามารถติดต่อรับตั๋วรถไฟได้ 2 วัน ก่อนการเดินทาง หรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลารถไฟออก

วางแผนการเดินทาง และจองตั๋วรถไฟลาว-จีน ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง