จองตั๋วรถทัวร์ แอร์เมืองเลย ออนไลน์

แอร์เมืองเลย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บริษัทแอร์เมืองเลย ผ่านระบบของเราได้แล้ว

แอร์เมืองเลย เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดเลย ซึ่งรถจะวิ่งผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และปลายทางจังหวัดเลย

รถทัวร์ของ แอร์เมืองเลย มีจุดขึ้นรถที่

  • สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
  • จุดจอด อ.ปากชม
  • เชียงคาน
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
  • จุดจอดท่าลี่
  • จุดจอดผานกเค้า
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย

จุดจอดรถและเบอร์โทร : แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชมจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้าจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคานจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ บริษัทแอร์เมืองเลย ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง