วิธีเดินทาง กรุงเทพ ไป เสียมราฐ ( กัมพูชา)

รถทัวร์กัมพูชา

เสียมราฐ ( Seim Reap ) ประเทศกัมพูชา เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเดินทางจากประเทศไทย เนื่องจากเสียมราฐ เป็นที่ตั้งของ “นครวัด” สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าไปเที่ยวกัมพูชาได้เป็นจำนวนมาก

รถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพ ไป เสียมราฐ ปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทาง ได้แก่ รถบัส รถตู้ ได้วิ่งให้บริการ เส้นทางระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เช่น บขส, Giant Ibis, Go Ho Travel, Nattakan, Travel Mart ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 – 9 ชั่วโมง การเดินทางจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่เดินทาง และความหนาแน่นของผู้ใช้บริการบริเวณด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา

สายการบิน

กรุงเทพ ไป เสียมราฐ มีสายการบินเปิดให้บริการบินตรง จากสนามบินดอนเมือง ( DMK ) และสนามบินสุวรรณภูมิ ( BKK ) เช่น แอร์เอเซีย, บางกอกแอร์ โดยมีสนามบินปลายทางในเมืองเสียมราฐ คือ Siem Reap Airport (REP) ใช้เวลาเดินทางโดยสายการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

จองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพ – เสียมราฐ

ดังนั้น นักเดินทางที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยรถโดยสารประจำทาง และสายการบินต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง